Nilai 1: Kepercayaan Kepada Tuhan

Posted by Ketua Panitia Pendidikan Moral SMK SYP1 2010/2011

Nilai 1 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Buku teks, halaman 1-7)
Objektif Pembelajaran: 

Diakhir pengajaran dan pembelajarn, pelajar diharapkan dapat:
i.     memahami dan menghayati maksud nilai Kepercayaan Kepada Tuhan
ii.    melaksanakan tanggungjawab kepada Tuhan
iii.   meyakini bahawa setiap tindakan yang dilakukan akan mendapat 
pembalasan daripada Tuhan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nilai Kepercayaan Kepada Tuhan
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya 
berlandaskan  pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.1.    Buat baik dibalas baik kerana Tuhan melihat segala tingkah laku manusia.
       
       Contohnya:
       i.   setiap manusia mempunyai tanggungjawab terhadap Tuhan.
       ii.  pembalasan Tuhan kepada manusia terhadap setiap amalan hidupnya.

2.    Balasan Tuhan amalan baik berkaitan 3 pemuda

       Pemuda 1
       Memerah susu untuk ibubapa
       (Menunaikan tanggungjawab terhadap ibubapa)    

       Pemuda 2 
       Meminjam wang untuk membantu rakannya yang susah
       (Menghalalkan dan berkorban untuk orang susah)

       Pemuda 3
       Tidak mengambil kesempatan ke atas hak orang.
       (Jujur)

3.     Bagi penganut agama Buddha, semua perlakuan manusia termaktub dalam 
        hukum Karma.
      
        i.  Menderma wang untuk membina rumah berhala dan tempat perlindungan awam akan
            ________________________________________________________________

       ii.  Melastik dan membunuh burung akan
            ________________________________________________________________

       iii.  Bertutur dan bertingkah laku biadap dengan ibubapa akan
             ________________________________________________________________

      iv.   Membantu orang yang sakit dengan memberi ubat akan
            ________________________________________________________________

0 comments:

Post a Comment